EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Chudoba

Akce je jedinečnou příležitostí sdílet zkušenosti lidí zažívajících chudobu z celé Evropy, diskutovat o vývoji v posledních letech i návrhů na pozitivní změny v této oblasti. Více informací najdete v angličtině na: https://...

Mezi hlavní témata letošního Národního setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení patří chudoba pracujících, zajištění důstojného příjmu a podpora aktivního života seniorů. Diskutované oblasti rámuje Evropský pilíř sociálních práv, který přijali před týdnem na Sociálním summitu vedoucí...

Registrace účastníků s občerstvením a příchod do sálu budou zahájeny od 9.30 hodin.

 

Na setkání budou představeny a diskutovány prioritní problémy chudoby a sociálního vyloučení, jimž se EAPN věnuje na evropské i národní úrovni v rámci probíhajících projektů:

- Evropský...

Investují vlády do sociálních práv a standardů, aby zajistily inkluzívní rozvoj a udržitelný růst?

Projevují vzrůstající zájem o kvalitní spoluúčast organizací občanské společnosti v oblasti práce s lidmi zažívajícími chudobu?

Přiložená zpráva zahrnuje výsledky odpovědí dvaceti...

Jedním z klíčových problémů je vzdělávací systém, kterému se dlouhodobě nedaří prolomit past sociálního původu v sociálním vyloučení. „Současná generace sociálně vyloučených mladých rodičů, vyrůstající po roce 1989, dosáhla o něco horší vzdělanostní úrovně než jejich otcové a matky“, zamýšlí se...

Stránky