EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Chudoba

  • BYDLENÍ: využívání neobydlených bytů a domů jako přístřeší pro lidi bez domova
  • DLUHY: informace o zásadách finančního hospodaření a legislativní opatření na omezení predátorských praktik nebankovních i...

Chudobě lze předcházet. Programy zaměřené na prevenci zchudnutí mají za cíl podchytit lidi v rizikových situacích a nenechat je dojít k nejhoršímu.

Například podaří-li se zabránit vystěhování rodiny z bytu, na kterém vázne dluh, rodina zůstane pohromadě, rodiče se...

Některé životní okolnosti přispívají k většímu riziku života v chudobě:

  • DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST či málo placená, nekvalifikovaná práce, která člověku nepřináší uspokojení a nepostačuje k vytváření rezerv,
  • NÍZKÁ ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ...

V Evropské unii se vyskytuje 16% lidí žijících v chudobě, což představuje cca 78 miliónů lidí. Česká republika má podle posledních měření více než 10% lidí žijících v chudobě, což reálně představuje téměř 1 milión obyvatel.

Za chudobu se považuje život s příjmem...

Na setkání zveme zástupce všech členských organizací EAPN ČR a zástupce dalších nestátních neziskových organizací, které působí v různých oborech v oblasti sociálního začleňování. Současně zveme i odborníky z...

Stránky