EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Home

V České Republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, z.s. - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Powerty Network. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

25. 09. 2020

28.9. 2020 spouští česká televize vysílání našeho nového spotu zaměřeného na boj proti nenávisti a tzv. hejtování na sociálních sítích. Naše kampaň Svoboda do důsledku upozorňuje na to, že šíření nenávisti, rasistické komentáře či podobné způsoby komunikace v sociálních sítích jsou nejen nežádoucí, ale mnohdy i trestné.

 

 

20. 04. 2020

Nevládní neziskové organizace spojené členstvím s EAPN ČR, z.s. se zapojily aktivně do boje s virovou pandemií COVID-19. Přinášíme vám přehled jejich nabídek služeb, sbírek a jiné pomoci v nynější koronavirové krizi. EAPN ČR vítá a podporuje tyto aktivity. Uvítáme, budete-li nás informovat o dalších aktivitách a akcích vašich organizací, rádi je zveřejníme a budeme informace o nich šířit dál. Zapojte se i vy... / Pomůžeme i vám... 

19. 04. 2020

Spolupracující partnerské nevládní neziskové organizace nabízejí v době virové pandemie COVID-19 pomoc a podporu, o které informujeme v tomto článku. Jedná se o tyto organizace: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Život 90, ...

25. 03. 2020

Nevládní organizace v ČR i v zahraníčí požadují, aby od negativních dopadů souvisejících s pandemií Coronaviru byli ochráněni zejména nejzranitelnější lidé. EAPN ČR. z.s. poslala dopis předsedovi vlády České republiky panu ing. Andreji Babišovi, v němž ho požádala, aby při zasedání Evropské rady dne 26. března 2020, ale i při jednáních vlády ČR podpořil přijetí opatření na pomoc ohroženým skupinám obyvatel, jimiž jsou nejen senioři, zejména starší 65 let, ale také...

 

Příspěvky na webových stránkách EAPN ČR si můžete vyhledat podle jejich zaměření prostřednictvím této škály: Chudoba | DluhyMinimální příjem | Participace |Potravinová pomocRovnost příležitostí | Sociální bydlení | Senioři Zaměstnanost