EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Home

V České Republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, z.s. - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Powerty Network. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

12. 06. 2024

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR, z.s.) ocenila publicisty, kteří v minulém roce ve svých tištěných příspěvcích, v rozhlasových nebo televizních pořadech anebo na internetu zobrazili chudobu co nejvýstižněji

16. 05. 2024

EAPN ČR vyzvala veřejnost počátkem tohoto roku k předkládání návrhů na ocenění a obdržela téměř stovku návrhů. Z 87 návrhů, které splňovaly podmínky výzvy, porota nominovala k ocenění 11 publicistických příspěvků...

15. 03. 2024

Veřejnost navrhla na cenu za kvalitní ohleduplnou publicistikou OZVĚNY CHUDOBY 2024 celkem 99 návrhů. Po kontrole, zda návrhy vyhovují podmínkám výzvy k předkládání návrhů, bylo vyřazeno 12 návrhů, protože nesplňovaly podmínky výzvy, zejména nebyly publikovány v požadovaném období od dubna do prosince 2023 nebo byly zveřejněny v zahraničí...

08. 01. 2024

Chudoba – téma, o kterém se (ne)mluví

EAPN ČR, z.s. vyzvala veřejnost k předkládání návrhů na udělení ceny OZVĚNY CHUDOBY 2024 za publicistiku uveřejněnou v období od dubna do prosince 2023. Přečtěte si o tom tiskovou zprávu...

16. 10. 2023

25. října 2023 od 9.00 hodin se ukuteční setkání odborníků, zástupců státní správy, nestátních neziskových organizací a médií k Mezinárodnímu dni za odstranění chudoby. EAPN ČR při tomto setkání zveřejní poprvé Zprávu o stavu a vývoji chudoby v ČR 2023, kterou každoročně zpracovává.

16. 10. 2023

Mezinárodní den za odstranění chudoby se připomíná od roku 1992 a jeho cílem je upozornit na lidi žijící pod hranicí chudoby.