EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference o budoucnosti Evropy

Uspořádání debaty o budoucnosti Evropské unie bylo v orgánech EU (Evropský parlament, Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor) projednáváno již před rokem 2019. Impulsem k tomu byla stále se měnící situace v Evropě i v celém světě, kterou ovlivnily zejména teroristické útoky, migrační vlny, klimatické změny, brexit a nyní také pandemie koronaviru COVID-19. Evropská komise vedená Ursulou von der Leyen vyzvala ve svém programu na léta 2019 - 2024 členské státy EU a jejich občany k přípravě dlouhodobé, komplexní a udržitelné ekonomické a sociální strategie EU, zaměřené na blaho lidí, a k uspořádání celoevopské Konference o budoucnosti Evropy. Tato konference byla zahájena 9. května 2021 ve Štrasburku v Evropském parlamentu projevem prezidenta Francie Emmanuela Macrona. Více...

EAPN ČR, z.s. poskytuje v České republice debatě o budoucnosti EU komunikační, organizační a administrativní podporu. K přípravě debaty byly vytvořeny pracovní skupiny složené z odborníků a zájemců z nevládních organizací, vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí v ČR. Jejich úkolem je připravit a nastartovat debatu o budoucnosti EU s širokým okruhem obyvatel ČR.

koordinuje debatu v České republice, zabývá se zejména globálními výzvami, společnými a průřezovými tématy. Projednává výstupy z tematických skupin, vyhodnocuje jejich činnost a shrnuje závěry debaty. Všeobecná skupina je složená z expertů a ze zástupců tematických skupin včetně jejich koordinátorů. Více...

Koordinátor: PhDr. Vladimír Špidla

Tajemník: PhDr. Karel Schwarz

Email: debata@eapncr.org

vedou debatu v příslušné tematické oblasti na základě vstupního dokumentu za účasti zástupců významných subjektů a expertů v dané oblasti. Připravují tematická setkání a workshopy. Předkládají Všeobecné skupině výstupy z debaty v tematické oblasti. Více...

byla iniciována orgány Evropské unie na přelomu roku 2019 a 2020 ve formě připravované Konference o budoucnosti Evropy a bude zahájena s ročním zpožděním způsobeném pandemií koronaviru 9. května 2021 ve Štrasburku. Proběhne ve všech členských zemích EU s předpokládaným ukončením v roce 2022. Více...