EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Dluhy

Předluženost a exekuční past je jedním z hlavních sociálních problémů naší společnosti – v exekucích, nezřídka i vícečetných, se aktuálně nachází odhadem přes 800 tisíc obyvatel (to je 1/12 populace). Lidé se zkušeností s chudobou si stěžují na nedostatečné základní informace. Jsou informováni zejména působivou reklamou v médiích a lichváři, kteří půjčují peníze na vysoký úrok. Zadlužení, končící hojně exekucí (exekucemi), vede k neschopnosti uspokojit základní životní potřeby – chybí zdroje na stravu, bydlení, hygienické potřeby. Podle zkušeností z poraden největší část dluhů vzniká z neplacení nákladů na bydlení a služby. Nedostatek financí pro vedení důstojného života ovlivňuje nejen jednotlivce, ale celé rodiny a především děti. Rozpad rodiny a základní sociálních vazeb tak dále ústí do ještě většího úpadku a pocitu bezvýchodnosti z dané situace. Systém je bohužel dlouhodobě nastaven tak, že vymanit se z dluhů (zejména vícečetných) je prakticky nemožné.

Podporujeme / požadujeme:
-    rozvoj sítě poraden pro prevenci a řešení situací, které vedou k sociálnímu vyloučení, zejména dluhového poradenství;
-    změny v zákonu o exekucích s cílem dosažení důstojného života pro lidi v exekucích (systém jeden dlužník – jeden exekutor, místní příslušnost exekutorů, náhodné přidělování exekutorů, odpuštění bagatelních dluhů);
-    zavedení chráněného účtu, ochrana dětí proti zadlužování;
-    ratifikaci insolvenční novely dle požadavků evropské směrnice, která zkracuje dobu oddlužení z 5 let na 3 roky a tím urychluje návrat lidí do života bez dluhu a otevírá oddlužení pro více lidí;
-    spolupráci nízkoprahových sociálních služeb se školami v oblasti prevence a řešení situací, které vedou k sociálnímu vyloučení.

 

 

Po projednání na valných hromadách v několika minulých letech uzavřel EAPN, z.s. několikaletou práci na aktualizaci Strategie EAPN ČR. Strategii EAPN ČR 2021 schválil Výkonný výbor EAPN ČR na svém zasedání 8. 3. 2021.Strategie uvádí klíčová poselství, vize a cíle činnosti EAPN ČR a hodnoty, o...

Nevládní neziskové organizace spojené členstvím s EAPN ČR, z.s. se zapojily aktivně do boje s virovou pandemií COVID-19. Přinášíme vám přehled jejich nabídek služeb, sbírek a jiné pomoci v nynější pandemické koronavirové krizi. EAPN ČR vítá a podporuje tyto aktivity. Uvítáme, budete-li nás...

Skupina, na kterou tento projekt cílí, jsou rodiče samoživitelé, které se v důsledku rozpadu vztahu ocitnou v obtížné životní situaci a zároveň mají motivaci tuto životní situaci změnit. 

Projekt nabízí poradenství dluhové, odborné sociální, právní a poradenství profesní orientace. 

...

Tisková zpráva Platformy pro sociální bydlení, 21. 3. 2018

Tři česká města a jedna městská část, Brno, Liberec, Benešov a Praha 7...

Stránky