EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

EAPN ČR, z.s. přijal aktualizovanou Strategii 2021

15. 03. 2021 10:21

Po projednání na valných hromadách v několika minulých letech uzavřel EAPN, z.s. několikaletou práci na aktualizaci Strategie EAPN ČR. Strategii EAPN ČR 2021 schválil Výkonný výbor EAPN ČR na svém zasedání 8. 3. 2021.Strategie uvádí klíčová poselství, vize a cíle činnosti EAPN ČR a hodnoty, o něž se opírá. Specifikuje 5 prioritních strategických cílů:

  • Důstojný příjem
  • Prevence bezdomovectví a dostupné bydlení
  • Kvalitní a udržitelné zaměstnání
  • Řešení zadluženosti
  • Prevence energetické chudoby

Ke každé prioritě popisuje výchozí stav problematiky a kroky, které podporuje, respektive požaduje k její realizaci.

Úplné znění Strategie EAPN ČR 2021 najdete zde.