EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Kontakt

EAPN ČR, z. s.

(European Anti Poverty Network Czech Republic)

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Předseda: PhDr. Karel Schwarz (statutární orgán)

Místopředsedkyně: Mgr. Olga Rosenbergerová

Čestná předsedkyně: MUDr. Milena Černá (* 24. 4. 1942  † 15. 9. 2021)

Členové výkonného výboru:

Emil Jíra
Bc. Ladislav Krajdl
Mgr. Iva Kuchyňková
Mgr. Stanislav Mrózek
Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
Mgr. Olga Rosenbergerová
PhDr. Karel Schwarz

Revizoři (kontrolní komise):

Ing. Ivo Kaplán (předseda)
Ing. Jan Mikulenka
Bc. Zdeněk Boldys

Členy orgánů EAPN ČR v minulosti najdete zde.

Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

Tel.: 774133504, 777716632
e-mail: info@eapncr.org
              eapncr@seznam.cz

Datová schránka: h6jb2a7

Pracovnice kanceláře: Soňa Brišová

Projektový tým:

Bc. Ladislav Krajdl - programy a akce, hospodaření EAPN ČR

Mgr. Iva Kuchyňková - sociální služby, systémy minimálního příjmu, inkluzívní strategie EU, zadlužování a exekuce, sociální analýzy

Mgr. Stanislav Mrózek - Národní koordinátor setkání lidí žijících v chudobě, Národní koordinátor EMIN2, potravinová chudoba

Emil Jíra - zapojování lidí se zkušeností s chudobou, podpora sociálního bydlení a lidí bez domova

Ing. Ivo Kaplán - energetická chudoba, Evropský pilíř sociálních práv, kontakty s institucemi EU

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc. - podpora seniorů, záležitosti členů EAPN ČR

Lucie Nemešová - komunikace, public relation

Mgr. Olga Rosenbergerová - sociální podnikání, vzdělávání sociálních pracovníků, reforma a podpora péče o duševní zdraví, strategie EAPN ČR

PhDr. Karel Schwarz - hlavní koordinátor, debata o budoucnosti Evropské unie, oceňování ohleduplné publicistiky o chudobě

Mgr. Jiří Vraspír - sociální analýzy, technická a administrativní podpora

Soňa Brišová - asistence a administrativa

 

Bankovní účet:

číslo účtu u Raiffeisenbank, a. s., Praha 2: 90909022/5500

pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ15 5500 0000 0000 9090 9022, BIC: RZBCCZPP  

Webové stránky:
web EAPN ČR: www.eapncr.org
web EAPN Europe: www.eapn.eu

Identifikační čísla:
IČO: 26669919
DIČ: CZ26669919 (EAPN ČR není plátcem DPH)

Registrace při vzniku EAPN ČR jako občanského sdružení Ministerstvem vnitra ČR ze dne 21. 7. 2004 pod č. j. VS/1-1/57998/09-R podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, změněné stanovy vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 1. 12. 2009 pod čj, VS/1-1/57998/09-R.

EAPN ČR, z. s. je spolek zapsaný podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, dne 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 14886.