EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Contacts

EAPN ČR, z. s.

(European Anti Poverty Network Czech Republic)

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení

 

Předseda: PhDr. Karel Schwarz

Místopředsedkyně: MUDr. Milena Černá

Členové výkonného výboru:
MUDr. Milena Černá
Mgr. Katarína Klamková
Mgr. Iva Kuchyňková
Mgr. Stanislav Mrózek
Mgr. Olga Rosenbergerová
PhDr. Karel Schwarz

Adresa: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

Tel.: 774133504, 777716632
e-mail: eapncr@seznam.cz

Pracovnice kanceláře: Soňa Brišová

Bankovní účet:
číslo účtu u Komerční banky, a. s., Praha 1: 51-1093430257/0100
pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ76 0100 0000 5110 9343 0257, BIC: KOMBCZPPXXX

Webové stránky:
web EAPN ČR: www.eapncr.org
web EAPN Europe: www.eapn.eu

Identifikační čísla:
IČO: 26669919
DIČ: CZ26669919 (EAPN ČR není plátcem DPH)

Registrace při vzniku EAPN ČR jako občanského sdružení Ministerstvem vnitra ČR ze dne 21. 7. 2004 pod č. j. VS/1-1/57998/09-R podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, platné stanovy vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 1. 12. 2009 pod čj, VS/1-1/57998/09-R.

EAPN ČR, z. s. je spolek zapsaný podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, dne 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 14886.