EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Member organizations

 Armáda spásy, z. s._ www.armadaspasy.cz

Asociace TRIGON, o.p.s.www.asociacetrigon.eu

Česká asociace streetwork, z.s. www.streetwork.cz

Člověk v tísni, o.p.s. www.clovekvtisni.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické _ www.diakoniecce.cz

Diakonie v České republice _ www.diakonie.cz

Domov důchodců Ústí nad Orlicí _ www.dduo.cz

Hnutí Křesťan a práce, z.s. www.hkap.cz

Charita Česká republika _ www.charita.cz

IQ Roma Servis, z.s.www.iqrs.cz

Plzeňská potravinová banka _ www.plzenskapotravinovabanka.cz

Rozkoš bez rizika, z.s.www.rozkosbezrizika.cz

Slezská diakonie _ www.slezskadiakonie.cz

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové _ www.vdv.cz

Vzájemné soužití, o.p.s.www.vzajemnesouziti.cz

 

 

Seznam všech členských organizací od založení EAPN ČR najdete zde.