EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Jak se měří chudoba?

V Evropské unii se vyskytuje 16% lidí žijících v chudobě, což představuje cca 78 miliónů lidí. Česká republika má podle posledních měření více než 10% lidí žijících v chudobě, což reálně představuje téměř 1 milión obyvatel.

Za chudobu se považuje život s příjmem nižším než 60% průměrného platu.

K tomu se zjišťuje vlastnictví hmotných statků jako je např. televizor, myčka nádobí či auto. Také jak často si zkoumaný subjekt či rodina může dovolit zahraniční dovolenou.

Dalšími faktory jsou věk, pohlaví, typ domácnosti a stav zaměstnanosti, které dávají detailnější pohled na osoby v největším riziku chudoby. Obecně platí, že lidé, kteří žijí pod hranicí chudoby delší dobu, jsou více ohrožení než ti, kteří tímto způsobem žijí jen krátkou dobu. Ale výše příjmu není pro chudobu jediným určujícím kritériem.

Podíl dětí do 17 let v Evropě ohrožených chudobou činí 19%. Je to o něco málo vyšší procento, než připadá na lidi starší 65 let. Domácnosti s jedním rodičem a nezletilými dětmi jsou ohroženy chudobou až ve 33%. Tato čísla představují průměr a velmi se liší v různých zemích Evropské unie.