EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Jak předcházet chudobě a sociálnímu vyloučení?

Chudobě lze předcházet. Programy zaměřené na prevenci zchudnutí mají za cíl podchytit lidi v rizikových situacích a nenechat je dojít k nejhoršímu.

Například podaří-li se zabránit vystěhování rodiny z bytu, na kterém vázne dluh, rodina zůstane pohromadě, rodiče se nedostanou do azylových domů a dítě nebude z rozhodnoutí soudu vyrůstat v dětském domově. Náklady na pobyt dětí v dětských domovech plus sociální služby a dávky poskytnuté lidem v obtížných životních situacích z dlouhodobé perpektivy přesahují náklady na samostatný život rodiny. Ta za pomoci a podpory v kritické situaci snáze najde a zrealizuje její řešení.

Principy účinné prevence jsou včasná pomoc a dostatečná odborná úroveň k účinnému řešení problematických situací. V této souvislosti je třeba poukázat zejména na to, že se státu vyplatí, aby z veřejných financí podporoval občanské poradny a další návazné sociální služby určené pro lidi v obtížných životních situacích. Patří k nim samozřejmě i výstavba bytů pro rodiny s nízkými příjmy a komunitní péče orientovaná na pomoc těm, kdo se v obtížných životních situacích ocitnou. 

V této situaci se velkou částí pomoci a podpory uplatňují nestátní neziskové organizace. Jejích práce je od samého založení organizace zaměřená na cílové skupiny, které z objektivních či subjektivních důvodů strádají těžkými problémy a jejich řešení patří k nejobtížnějším. Patří k nim občanská sdužení, obecně prospěšné společnosti, charity, diakonie, nadační fondy a nadace. Důležité je, aby dokázaly dobře komunikovat s klienty a spolupracovat s veřejnou správou.

Proč sítě organizací?

Sitě mají větší účinnost než jednotlivé organizace. Důležité jsou pohledy z různých stran a vzájemná inspirace. Jejich úkolem je hledat vhodné spojence v dalších oblastech občanské společnosti, spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí a snažit se o vytváření společných stanovisek. Důležitá je i vazba na veřejnou správu, politiky a média.