EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Členské organizace

Armáda spásy v České republice, z.s. _ www.armadaspasy.cz 

ASLIDO - asociace lidí pro domov, z.s. _ www.aslido.cz

Asociace občanských poraden _ www.obcanskeporadny.cz

Asociace TRIGON, o.p.s. _ www.asociacetrigon.eu  

Česká asociace pečovatelské služby, z.s. _ www.caps-os.cz

Česká asociace streetwork, z.s. www.streetwork.cz

Člověk v tísni, o.p.s. www.clovekvtisni.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické _ www.diakonie.cz

Diakonie v České republice 

Evropský Institut Renaissance, z. ú.  _ www.renaissanceinstitut.org

Hnutí Křesťan a práce, z.s. www.hkap.cz

Charita Česká republika _ www.charita.cz

IQ Roma Servis, z.s.www.iqrs.cz

Plzeňská potravinová pomoc 

Rozkoš bez rizika, z.s.www.rozkosbezrizika.cz

Sdružení křesťanských seniorů, z. s. _ www.krestanstiseniori.cz

Slezská diakonie _ www.slezskadiakonie.cz

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové _ www.vdv.cz

Vzájemné soužití, o.p.s.www.vzajemnesouziti.cz

 

 

Seznam všech členských organizací EAPN ČR, které byly členem v době od založení EAPN ČR do součanosti (včetně organizací, jejichž členství již skončilo) najdete zde.