EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Přihláška k členství

Pro příhlášení do EAPN ČR z. s. je nutné vyplnit údaje uvedené v přihlášce a podepsanou přihlášku poslat poštou na kontaktní adresu EAPN ČR.

 

Název organizace:

Sídlo:

Právní forma:

IČO:

Statutární zástupce:

Poslání:

Prohlášení:

 

Přihlašujeme se do sítě organizací zaměřených proti chudobě a sociálnímu vyloučení EAPN ČR, z. s.
Souhlasíme se stanovami EAPN ČR, z. s. 
Bereme na vědomí, že jako členové EAPN ČR, o.s. se budeme aktivně podílet na práci této organizace.

 

Podpis statutárního zástupce:

Datum: