EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

O nás

Někteří lidé si představují, že v bohatých oblastech Země jako je Evropská unie nemůže být nikdo chudý. Je-li chudý, pak se do takové situace dostal jen vlastním selháním nebo problémy, které si způsobil. Není tomu tak.

Víc než o osobním selhání to vypovídá o tom, jak je společnost v té které zemi organizována po stránce hospodářské, a jak jsou rozděleny finanční zdroje. Je to věrná výpověď o tom, jaký je přístup vlád k bytové politice, jaká část z hrubého domácího produktu se věnuje veřejnému zdravotnictví a sociálním službám, vzdělání, společenskému a kulturnímu rozvoji. Je zřejmé, že v rámci Evropské unie mají státy velmi rozdílný přístup k těmto oblastem nezbytným pro život.

V České republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, zapsaný spolek - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Poverty Network.

Cílem organizací sdružených v  EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení veřejností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Proč síť organizací?

Sitě mají větší účinnost než jednotlivé organizace. Důležité jsou pohledy z různých stran a vzájemná inspirace. Jejich úkolem je hledat vhodné spojence v dalších oblastech občanské společnosti, spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí a snažit se o vytváření společných stanovisek. Důležitá je i vazba na veřejnou správu, politiky a média. 

EAPN ČR je členem Platformy pro sociální bydlení.