EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Některé návrhy na opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení

  • BYDLENÍ: využívání neobydlených bytů a domů jako přístřeší pro lidi bez domova
  • DLUHY: informace o zásadách finančního hospodaření a legislativní opatření na omezení predátorských praktik nebankovních i bankovních institucí, které v konečném stadiu zbavují lidi majetku
  • VZDĚLÁVÁNÍ A MOŽNOST ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ČI REKVALIFIKACE pro zlepšení možností při hledání zaměstnání, podpora studia nemajetných dětí, job kluby
  • OSVĚTA A INFORMACE: pravdivé informace o rizikových situacích, kterým lze zabránit na základě správných rozhodnutí (závislosti, půjčky aj.)
  • HAZARD: osvěta a omezení, popřípadě zákaz provozu herních automatů
  • VĚZEŇSTVÍ: větší využívání alternativních trestů
  • OBTÍŽNÉ SITUACE: rozšíření sítě občanských poraden a nabídky sociálních služeb NNO, které pomáhají překonat kritické životní období a vést k “normálnímu”, obyčejnému životu
  • JOB KLUBY: nediskriminační přístup úředníků veřejné správy a dalších institucí: právo lidí na úplné a srozumitelné poskytnutí informací
  • PODPORA TOLERANCE A SOLIDARITY: likvidace „vyloucených lokalit”
  • PROJEKTY MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY VE ŠKOLÁCH, vzájemné poznávání při společných akcích