EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Setkání odborníků a médií k Mezinárodnímu dni za odstranění chudoby

16. 10. 2023 12:07

V posledních letech se chudoba dotýká stále většího počtu obyvatel Česka. Ohroženo chudobou je v ČR téměř 15 % obyvatelstva a více než 10 % obyvatel ČR žije již pod hranicí chudoby. Chudobu a sociální vyloučení ovlivnila nepříznivě zejména vysoká inflace, energetické krize, pandemie Covidu-19 a válka na Ukrajině a dopadá nyní nejen na nejzranitelnější (seniory, samoživitele, osoby se zdravotním handicapem, s problémy se zaměstnáním, bydlením, závislostmi apod.), ale i na střední třídu. Kromě nedostatečného příjmu se projevuje také v dostupnosti, popřípadě ztrátě bydlení, v zadlužení, přístupu k zaměstnání, vzdělání a kultuře.

Evropská síť proti chudobě v ČR (EAPN ČR, z.s.) si Mezinárodní den za odstranění chudoby připomene setkáním odborníků, zástpců státní správy, nestátních neziskových organizací a médií ve středu 25. října 2023 od 9.00 do 11.00 hodin v sídle Charity ČRNa toto setkání naváže tisková konference. Při tomo setkání bude poprvé představena Zpráva o stavu a vývoji chudoby v ČR 2023, kterou EAPN ČR každročně zpracovává. Tato zpráva se stane součástí celoevropské zprávy "Poverty Watch", která bude evropskou kanceláří EAPN zveřejněna do konce tohoto roku v Bruselu.

Mezinárodní den za odstranění chudoby si připomenou také nevládní organizace, které jsou členy EAPN ČR, například Charita ČR, Armáda spásy v ČR, ASLIDO - Asociace lidí pro domov, Asociace občanských poraden, Česká asociace pečovatelské služby, Česká asociace streetwork, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Slezská diakonie, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Vzájemné soužití, a řada dalších nestátních neziskových organizací v ČR, s kterýni EAPN ČR spolupracuje.

Zájemci o účast na tomto setkání se mohou přihlásit na emailové adrese info@eapncr.org .