EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Výzva k předkládání návrhů na udělení ceny OZVĚNY CHUDOBY 2024

08. 01. 2024 14:38

Chudoba – téma, o kterém se (ne)mluví

Výzva k předkládání návrhů na udělení ceny OZVĚNY CHUDOBY 2024

Tisková zpráva

Praha, 8. 1. 2024 – Chceme podpořit a ocenit publicistiku, která zobrazuje chudobu bez předsudků a s respektem k těm, které postihla, ukazuje mnoho jejích tváří a osvětluje její příčiny. Představuje veřejnosti reálný život lidí v chudobě a v sociálním vyloučení s konkrétními příklady a příběhy. Záměrem je sejmout společenské stigma z těchto lidí. Příspěvky uveřejněné v médiích budou posuzovány porotou složenou výhradně z lidí s osobní zkušeností s chudobou nebo sociálním vyloučením.

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR (EAPN ČR) již podruhé ocení publicistické příspěvky v médiích, věnované různým podobám chudoby. Vloni převzal nad touto akcí záštitu prezident ČR Petr Pavel s manželkou Evou. Kdokoliv (fyzické i právnické osoby včetně redakcí) může navrhnout publicistické dílo k ocenění. Přihlásit lze příspěvky publikované v českých médiích, které byly v češtině zveřejněny v období od 1. dubna 2023 do 31. prosince 2023 v České republice.

V návrhu na ocenění musí být uvedeno jméno autorky nebo autora, název příspěvku, název a typ média (tištěná média, rozhlas, televize, online média), datum publikování příspěvku (vydání, vysílání nebo online zveřejnění). Příspěvky lze zasílat emailem jako přílohy nebo odkazy ke stažení nebo poštou jako kopie tištěných příspěvků nebo na digitálních nosičích na poštovní adresu:

EAPN ČR, z.s., Senovážné náměstí 977/24, 110 00  Praha 1

nebo na emailovou adresu: info@eapncr.org .

Přihlášky příspěvků je nutno doručit nejpozději do 29. února 2024.

Cílem ceny OZVĚNY CHUDOBY je propagovat dobrou publicistiku a zpravodajství o chudobě, které odráží různé aspekty chudoby, zachází s lidmi žijícími v chudobě s respektem a zabývá se pozadím a strukturálními příčinami chudoby.

Ceny autorům nejlepších příspěvků budou slavnostně předány 11. června 2024 v Praze.

Kontakt: Karel Schwarz, předseda EAPN ČR, z.s., email: predseda@eapncr.org, mobil: 777716632

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout v PDF zde 

Tento projekt je podpořen Nadací ERSTE