EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Participace

Slavnostní předání cen „OZVĚNY CHUDOBY“ se uskuteční 21. června 2023 od 16 do 19 hodin v reprezentačním Mramorovém sále České spořitelny, a.s. ...

Bude to příležitost i ke zlepšení a sblížení sociálních podmínek života obyvatel EU. Evropská komise tak chce reagovat na sílící kritiku mnoha obyvatel členských států EU i léta narůstající a neřešené problémy Evropské unie. Evropský parlament již v minulém funkčním období vyzval v roce 2017 ke...

Akce je jedinečnou příležitostí sdílet zkušenosti lidí zažívajících chudobu z celé Evropy, diskutovat o vývoji v posledních letech i návrhů na pozitivní změny v této oblasti. Více informací najdete v angličtině na: https://...

Od příštího roku by se Fórum rodinné politiky mělo konat každoročně na Mezinárodní den rodiny, který je stanoven na 15. května. Fórum rodinné politiky bude každoroční dvoudenní akce, která dá prostor pro debatu politické reprezentace a odborníků v oblasti rodinné politiky. Cílem akce je...

Projekt "Rozvoj informovaného a participativního přístupu k porozumění, hodnocení a tvorbě Národního akčního plánu sociální inkluze v ČR" (známý také pod pracovním názvem "NAPSI spolu!") byl realizován v rámci evropské výzvy Komunitárního programu PROGRESS 2007-2013...

Stránky