EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Participace

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se 27. února 2020 setkali zástupci evropských institucí (Evropského parlamentu, Evropské komise, Evropského hospodářského a sociálního výboru), poslanců, senátorů, vlády a ministerstev ČR, akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků, odborů, nevládních...

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá ve spolupráci s EAPN ČR, z.s. setkání ke Konferenci o budoucnosti Evropy ve čtvrtek 27. února 2020 od 9.30 do 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 205 ve 2. patře budovy Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1/1, Praha 1...

Bude to příležitost i ke zlepšení a sblížení sociálních podmínek života obyvatel EU. Evropská komise tak chce reagovat na sílící kritiku mnoha obyvatel členských států EU i léta narůstající a neřešené problémy Evropské unie. Evropský parlament již v minulém funkčním období vyzval v roce 2017 ke...

Od příštího roku by se Fórum rodinné politiky mělo konat každoročně na Mezinárodní den rodiny, který je stanoven na 15. května. Fórum rodinné politiky bude každoroční dvoudenní akce, která dá prostor pro debatu politické reprezentace a odborníků v oblasti rodinné politiky. Cílem akce je...

Projekt "Rozvoj informovaného a participativního přístupu k porozumění, hodnocení a tvorbě Národního akčního plánu sociální inkluze v ČR" (známý také pod pracovním názvem "NAPSI spolu!") byl realizován v rámci evropské výzvy Komunitárního programu PROGRESS 2007-2013...

Stránky