EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Participace

Veřejnost navrhla na cenu za kvalitní ohleduplnou publicistikou OZVĚNY CHUDOBY 2024 celkem 99 návrhů. Po kontrole, zda návrhy vyhovují podmínkám výzvy k předkládání návrhů, bylo vyřazeno 12 návrhů, protože nesplňovaly podmínky výzvy, zejména nebyly publikovány v požadovaném období od dubna do...

Chudoba – téma, o kterém se (ne)mluví

Výzva k předkládání návrhů na udělení ceny OZVĚNY CHUDOBY 2024

Tisková zpráva

Praha, 8. 1. 2024 – Chceme podpořit a ocenit publicistiku, která zobrazuje...

Při slavnostním shromáždění v Mramorovém sále České spořitelny byly za přítomnosti představitelů českého státu i nestátních organizací poprvé uděleny ceny OZVĚNY CHUDOBY za ohleduplnou publicistiku o chudobě, Nad akcí převzali záštitu prezident České republiky Petr Pavel s jeho žena Eva.

...

Slavnostní předání cen „OZVĚNY CHUDOBY“ se uskuteční 21. června 2023 od 16 do 19 hodin v reprezentačním Mramorovém sále České spořitelny, a.s. ...

Stránky