EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Senioři

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR, z.s.) Vás srdečně zve na Národní konferenci proti chudobě a sociálnímu vyloučení, která se pod názvem "Boj s chudobou a sociálním vyloučením jako součást Evropského pilíře sociálních práv" koná v pátek 30. listopadu...

Podle Institutu důstojného stárnutí čeští senioři vnímají jako největší překážku klidného stárnutí nedostupné bydlení. Tento problém řeší zejména obce, které mají nedostatek volných malometrážních nájemních bytů. Přitom 57 procent seniorů by podle dostupných údajů zvolilo jako nejvhodnější...

Smyslem projektu je přispět ke zvýšení podpory seniorů v obcích ČR. Aktivity projektu jsou zaměřeny na dosažení změn v přístupu představitelů obcí a dalších zainteresovaných subjektů v obcích, zejména obcí s přenesenou působností státní správy (obce II. typu), respektive obcí s rozšířenou...

Projekt je zaměřen na zvyšování podpory aktivního života seniorů prostřednictvím intenzívní spolupráce seniorských a proseniorských organizací v České republice. V roce 2016 se v rámci projektu „Aktivně a autonomně ve stáří“ uskutečnilo několik setkání představitelů seniorských a proseniorských...

Jak se mění rodinná péče v průběhu 20. a 21. století? Vede pečování ve většině případů k soudržnosti rodiny nebo naopak vede k jejímu rozpadu? Jak si stojí ČR v otázce rodinné solidarity ve srovnání s Evropou? Jak posílit solidaritu mezi generacemi v rodině? Jak posílit pečující rodiny, aby se...

Stránky