EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Národní konference proti chudobě

27. 11. 2018 13:02

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR, z.s.) Vás srdečně zve na Národní konferenci proti chudobě a sociálnímu vyloučení, která se pod názvem "Boj s chudobou a sociálním vyloučením jako součást Evropského pilíře sociálních práv" koná v pátek 30. listopadu 2018 od 10.00 do 14.00 hodin v zasedacím sále Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1. Registrace účastníků a příchod do sálu s občerstvením budou zahájeny od 9.30 hodin.

Při této konferenci budou představeny a diskutovány prioritní problémy chudoby a sociálního vyloučení, kterým se EAPN v současné době věnuje na evropské i národní úrovni v rámci několika probíhajících projektů podpořených Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Program konference bude po úvodní části členěn do čtyř tematických bloků nazvaných:

·         Důstojný příjem je předpokladem odstranění chudoby

·         Neúnosné zadlužování lidí ukončí likvidace byznysu s chudobou

·         Aktivní život ve stáří vyžaduje podporu z úrovně obcí

·         Vzdělávání usnadňuje cestu z chudoby

Na konferenci vystoupí s příspěvky například Fintan Farrell z Evropské sítě pro minimální příjem, přední geriatr a gerontolog MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., experti na problematiku zadlužování Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni a Mgr. Stanislav Skalický z Asociace občanských poraden, specialistka na podporu seniorů Mgr. Olga Starostová z Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE pracovníci EAPN ČR a členských organizací této sítě (Mgr. Iva Kuchyňková, Mgr. Stanislav Mrózek, Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., PhDr. Karel Schwarz), zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, představitel Evropské komise a další řečníci. 

K účasti na konferenci jsou pozváni zejména pracovníci veřejné správy a samosprávy na úrovni obcí, měst, krajů i státu, poslanci a senátoři, pracovníci odborných institucí, zástupci odborů a nevládních neziskových organizací. K účasti se prosím přihlaste prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na této internetové adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1gcy_Ijk2xA3PGIpur3nv6fXdp9DYpPdL7GfRoCIL3sw/edit