EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Aktuální nabídka sociální a zdravotní pomoci jiných nevládních organizací (mimo okruh EAPN ČR)

19. 04. 2020 01:53

Spolupracující partnerské nevládní neziskové organizace nabízejí v době virové pandemie COVID-19 pomoc a podporu, o které vás informujeme v tomto přehledu:

PORADENSTVÍ:

Chat ke koronaviru pro seniory a jejich blízké (Život 90, z.ú.)

Chatové a telefonické poradenství pro seniory800 157 157 (Život 90, z.ú.)

Telefonická non-stop linka pro seniory v Praze - 800 160 166 (Život 90, z.ú.)

 

 

PODPORA A POMOC:

Koordinační centrum pomoci pro seniory (Život 90, z.ú.)

Mapa pečovatelských služeb (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s., Podané ruce, o.p.s., Asociace nestátních organizací)

 

 

SBÍRKY:

Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s., Podané ruce, o.p.s.)

 

 

DOBROVOLNÍCI:

Přihlášky dobrovolníků pro pomoc seniorům ohroženým virem COVID-19 v Praze (Život 90, z.ú.)

 

 

NÁVODY A DOPORUČENÍ:

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19 (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s., Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Ústřední vojenská nemocnice - vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

Mobilní specializovaná paliativní péče v době pandemie COVID-19 - metodické doporučení (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s., Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Fórum mobilních hospiců, z.s.)

 

 

VYJÁDŘENÍ A VÝZVY:

Dopis ministryni práce a sociálních věcí ČR Janě Maláčové k poskytování terénních sociálních a zdravotních služeb v době koronavidu COVID-19 (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.)

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru (Život 90, z.ú.)

 

 

OSTATNÍ SLUŽBY: