EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

COVID-19

Nevládní neziskové organizace spojené členstvím s EAPN ČR, z.s. se zapojily aktivně do boje s virovou pandemií COVID-19. Přinášíme vám přehled jejich nabídek služeb, sbírek a jiné pomoci v nynější pandemické koronavirové krizi. EAPN ČR vítá a podporuje tyto aktivity. Uvítáme, budete-li nás...

Spolupracující partnerské nevládní neziskové organizace nabízejí v době virové pandemie COVID-19 pomoc a podporu, o které vás informujeme v tomto přehledu:

PORADENSTVÍ:

...

Nevládní organizace v ČR i v zahraníčí požadují, aby od negativních dopadů souvisejících s pandemií Coronaviru byli ochráněni zejména nejzranitelnější lidé. EAPN ČR. z.s. poslala dopis předsedovi vlády České republiky panu ing. Andreji Babišovi, v němž ho požádala, aby při zasedání Evropské rady...