EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Minimální příjem

Tímto způsobem se má přiblížit široké veřejnosti (laikům, odborníkům i politikům) nezbytnost důstojného minimálního příjmu jako základu sociálního systému a zvýšit podpora této myšlenky. K nám do České republiky přijede jeden z těchto autobusů ze Slovenska v závěru své cesty 16. června. V neděli...

Evropská síť pro minimální příjem - European Minimum Income Network

Cesta k lepšímu systému minimálního příjmu a k lepší Evropě

EMIN je celoevropská síť sdružující národní sítě požadující zakotvení minimálního příjmu do legislativy...

Zvyšuje se také částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439 200 korun ročně. Nově se umožňuje prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např....

Poukázky nebude možné využít k nákupu alkoholu ani tabákových výrobků. Změna se týká každého člověka, který pobírá příspěvek na živobytí déle než šest měsíců, přičemž v poukázkách bude vypláceno nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky. Úřad práce ČR poskytne příjemcům seznamy obchodníků, u kterých lze...

Stránky