EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Minimální příjem

Systémy minimálního příjmu jsou součástí sociální ochrany občana v jednotlivých členských státech Evropské unie. Tyto systémy mají zaručit minimální životní standard, důstojný život lidí, aby se mohli zapojit do společnosti a získat zaměstnání přiměřené svým schopnostem, zdravotnímu stavu a místu bydliště. S touto problematikou souvisí i aktivní politika zaměstnanosti, zajištění dostupnosti práce s různou délkou úvazků podle potřeb osobního života člověka, kvality jeho pracovního prostředí a výše mzdy (platu), která zaručuje dostatečný příjem pro život. Neadekvátní příjem nezajišťuje důstojný život a může vést k osobnímu zadlužování.
V Česku, na rozdíl od některých jiných evropských zemí, jsou jak minimální mzda (plat) tak systém dávek pevnou součástí tuzemského sociálního systému. Systém minimálního příjmu sestává z minimální mzdy (platu), sociálních dávek a důchodů. Hlavní problém představuje jejich výše v porovnání s EU a okruh oprávněných osob. V důsledku toho žije značné množství lidí těsně nad hranicí chudoby, což jim zabraňuje pobírat adekvátní podporu a jsou často nuceni žít od výplaty k výplatě, půjčovat si peníze, nemohou dopřát dětem zájmové kroužky a výlety se spolužáky, ani dostatečně zajistit výživu, vzdělávání a dosáhnout na vhodné bydlení. To má následný dopad jak na jejich mentální a fyzické zdraví, tak na ekonomiku a sociální systém.

Podporujeme / požadujeme:
-    minimální důstojný příjem umožňující žít důstojný život a cítit se součástí společnosti;
-    zavedení adekvátního příjmu na celoevropské úrovni, například přijetím Rámcové směrnice EU o minimálním důstojném příjmu, vycházející z dohody o minimální mzdě v Evropské unii;
-    průběžné zvyšování minimálního mzdy;
-    zkvalitnění a zjednodušení systému dávek včetně snížení možnosti jejich zneužití;
-    advokační činnost za účelem zvýšení povědomí (politiků, médií, veřejnosti) o důstojném příjmu.

 

 

Po projednání na valných hromadách v několika minulých letech uzavřel EAPN, z.s. několikaletou práci na aktualizaci Strategie EAPN ČR. Strategii EAPN ČR 2021 schválil Výkonný výbor EAPN ČR na svém zasedání 8. 3. 2021.Strategie uvádí klíčová poselství, vize a cíle činnosti EAPN ČR a hodnoty, o...

Tímto způsobem se má přiblížit široké veřejnosti (laikům, odborníkům i politikům) nezbytnost důstojného minimálního příjmu jako základu sociálního systému a zvýšit podpora této myšlenky. K nám do České republiky přijede jeden z těchto autobusů ze Slovenska v závěru své cesty 16. června. V neděli...

Evropská síť pro minimální příjem - European Minimum Income Network

Cesta k lepšímu systému minimálního příjmu a k lepší Evropě

EMIN je celoevropská síť sdružující národní sítě požadující zakotvení minimálního příjmu do legislativy...

Zvyšuje se také částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439 200 korun ročně. Nově se umožňuje prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např....

Stránky