EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Kampaň EAPN pro důstojný minimální příjem začíná

24. 04. 2018 00:00

Tímto způsobem se má přiblížit široké veřejnosti (laikům, odborníkům i politikům) nezbytnost důstojného minimálního příjmu jako základu sociálního systému a zvýšit podpora této myšlenky. K nám do České republiky přijede jeden z těchto autobusů ze Slovenska v závěru své cesty 16. června. V neděli a v pondělí 17. a 18. června v Ostravě a ve středu 20. června v Praze uspořádáme akce kolem autobusu, jejichž program zajistí mezinárodní tým i naši spolupracovníci a dobrovolníci.

Chceme zároveň při našich zastávkách v Ostravě i Praze mít co největší účast zajímavých osobností, které mohou a především umějí diskutovat s lidmi nejen o tomto tématu. Nabídneme zajímavý program veřejnosti i výstupy médiím. 

Důstojný minimální příjem má v České republice zaručen jen malá část ekonomicky aktivních obyvatel. I přes legislativní zakotvení pomoci v hmotné nouzi však existují zásadní problémy jak ve výši, tak v dostupnosti podpory. Řada změn bohužel v poslední době vede spíše k oklešťování systému a zhoršování podmínek pro příjemce dávek. Mezi hlavní problémy v ČR patří: velmi pomalá výplata dávek (která nezřídka vede k zadlužení rodin), reálné snižování vyplácených částek (např. výplatou dávek ve stravenkách a nutností doplácet náklady na bydlení z příspěvku na živobytí), stigmatizace příjemců speciálními formami výplaty (poukázky MPSV), komplikované získávání dávek a naproti tomu jejich rychlé odejmutí, penalizace těch, kdo mají povinnost vykonávat veřejnou službu a vykonávat ji chtějí, ale nedostanou nabídku od Úřadu práce. Vzrůstajícím problémem je také předluženost velkého počtu lidí v ČR, kteří, ačkoli pracují, nemají šanci se dostat z dluhové pasti. Situace občanů s nízkými příjmy je kontinuálně zhoršována nedostupností sociálního bydlení.