EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Minimální příjem

Systémy minimálního příjmu jsou součástí sociální ochrany občana v jednotlivých členských státech Evropské unie. Tyto systémy mají zaručit minimální životní standard, důstojný život lidí, aby se mohli zapojit do společnosti a získat zaměstnání přiměřené svým schopnostem, zdravotnímu stavu a místu bydliště. S touto problematikou souvisí i aktivní politika zaměstnanosti, zajištění dostupnosti práce s různou délkou úvazků podle potřeb osobního života člověka, kvality jeho pracovního prostředí a výše mzdy (platu), která zaručuje dostatečný příjem pro život. Neadekvátní příjem nezajišťuje důstojný život a může vést k osobnímu zadlužování.
V Česku, na rozdíl od některých jiných evropských zemí, jsou jak minimální mzda (plat) tak systém dávek pevnou součástí tuzemského sociálního systému. Systém minimálního příjmu sestává z minimální mzdy (platu), sociálních dávek a důchodů. Hlavní problém představuje jejich výše v porovnání s EU a okruh oprávněných osob. V důsledku toho žije značné množství lidí těsně nad hranicí chudoby, což jim zabraňuje pobírat adekvátní podporu a jsou často nuceni žít od výplaty k výplatě, půjčovat si peníze, nemohou dopřát dětem zájmové kroužky a výlety se spolužáky, ani dostatečně zajistit výživu, vzdělávání a dosáhnout na vhodné bydlení. To má následný dopad jak na jejich mentální a fyzické zdraví, tak na ekonomiku a sociální systém.

Podporujeme / požadujeme:
-    minimální důstojný příjem umožňující žít důstojný život a cítit se součástí společnosti;
-    zavedení adekvátního příjmu na celoevropské úrovni, například přijetím Rámcové směrnice EU o minimálním důstojném příjmu, vycházející z dohody o minimální mzdě v Evropské unii;
-    průběžné zvyšování minimálního mzdy;
-    zkvalitnění a zjednodušení systému dávek včetně snížení možnosti jejich zneužití;
-    advokační činnost za účelem zvýšení povědomí (politiků, médií, veřejnosti) o důstojném příjmu.

 

 

Poukázky nebude možné využít k nákupu alkoholu ani tabákových výrobků. Změna se týká každého člověka, který pobírá příspěvek na živobytí déle než šest měsíců, přičemž v poukázkách bude vypláceno nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky. Úřad práce ČR poskytne příjemcům seznamy obchodníků, u kterých lze...

Mezi hlavní témata letošního Národního setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení patří chudoba pracujících, zajištění důstojného příjmu a podpora aktivního života seniorů. Diskutované oblasti rámuje Evropský pilíř sociálních práv, který přijali před týdnem na Sociálním summitu vedoucí...

V Česku bylo loni celkem 4,35 milionu domácností, z nich 1,48 milionu byly ty důchodcovské. Je to víc než třetina. Žilo v nich 2,46 milionu obyvatel, tedy 24 procent. Téměř v polovině seniorských domácností totiž žijí důchodci sami. Dvě pětiny domácností penzistů jsou dvoučlenné. Ve zbytku bydlí...

Více informací o projektu najdete v angličtině zde >>

Evropská síť minimálního příjmu (dále jen projekt EMIN) je dvouletý projekt založený Evropskou komisí s cílem nalézt konsenzus v otázce dalších kroků nezbytných při pokročilé realizaci přiměřeného a dostupného minimálního příjmu v členských státech EU. Projekt vznikl na základě...

Stránky