EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Nejdůležitější daňové změny pro rok 2018 v důsledku zvýšení minimální mzdy

29. 12. 2017 00:00

Zvyšuje se také částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439 200 korun ročně. Nově se umožňuje prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů.

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši šesti-násobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73 200 korun. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6 100 Kč.

Poplatník není povinen podat daňové přiznání ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Ruší se omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

V roce 2018 dojde k náběhu posledních dvou fází elektronické evidence tržeb.

Dnem 1. března 2018 startuje třetí fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, stravování a pohostinství (tržby z dodání zboží).

Dnem 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí podnikatelé v oblasti vybraných řemesel a výrobních činností, například výrobci oděvů, hraček, elektrikáři, kadeřnice, maséři.

Viz kompletní informace o tom, koho se týká elektronická evidence tržeb v dalších fázích.

Přehled všech nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018 naleznete na stránkách Finanční správa.cz.

Zdroj: financnisprava.cz

JN