EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Nevládní organizace spojené s EAPN ČR pomáhají proti koronaviru

20. 04. 2020 05:22

Nevládní neziskové organizace spojené členstvím s EAPN ČR, z.s. se zapojily aktivně do boje s virovou pandemií COVID-19. Přinášíme vám přehled jejich nabídek služeb, sbírek a jiné pomoci v nynější pandemické koronavirové krizi. EAPN ČR vítá a podporuje tyto aktivity. Uvítáme, budete-li nás informovat o dalších aktivitách a akcích vašich organizací, rádi je zveřejníme a budeme informace o nich šířit dál. Kliknutím na názvy jednotlivých nabídek se dozvíte více informací o příslušné nabídce:

 

PORADENSTVÍ

Občanské poradny s rozšířenou provozní dobou (Asociace občanských poraden)

"Kde vám poradíme?" - v době krize koronaviru (Charita ČR)

Dluhová Help-linka - pondělí až pátek 8 - 18 hodin (Člověk v tísni, o.p.s.)

Linka podpory a pomoci "Světlo pro vás" (Slezská diakonie)

Doporučené postupy v boji s koronavirem COVID-19 (Česká asociace pečovatelské služby, z.s.)

Ochrana lidí bez domova před koronavirem COVID-19 (Platforma pro sociální bydlení, z.s.)

Poradenství pro ženy poskytující sexuální služby v době pandemie koronaviru (Rozkoš bez rizika, z.s.)

 

PODPORA A POMOC

"Charita zůstává na blízku potřebným i v těchto dnech" (Charita ČR)

Fond podpory seniorů v nouzovém stavu (Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové)

Webinář pro pedagogy, studenty a rodiče (Člověk v tísni, o.p.s.)

Webinář 2 pro pedagoy, studenty a rodiče (Člověk v tísni, o.p.s.)

Podněty pro učitele a školy v nouzovém stavu s ohledem na sociálně znavýhodněné děti (Člověk v tísni, o.p.s.)

"Jak dál v dluhové problematice?" (Charita ČR)

Edukační videa pro rodinné pečující  - v době koronavirové krize (Česká asociace pečovatelské služby, z.s.)

Doporučení pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souvislosti s COVID-19 (Česká asociace pečovatelské služby, z.s.)

"Udržet si bydlení je předpokladem překonání pandemické krize" (Platforma pro sociální bydlení, z.s., Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Institut pro sociální inkluzi, z.ú., IQ Roma Servis, z.s.)

"Můžete nějak pomoci Charitě? Ozvěte se!" (Charita ČR)

 

SBÍRKY

Sbírka finančních darů "SOS Česko" (Člověk v tísni, o.p.s.)

Sbírka finančních darů "Na vlně pomoci proti bezmoci" (Charita ČR)

Sbírka finančních darů pro klienty Diakonie (Diakonie Českobratrské církve evanglické)

Sbírka ochranných pomůcek (Slezská diakonie)

Sbírka stanů, karimatek a spacích pytlů pro lidi bez domova (Armáda spásy v ČR, z.s.)

 

VYJÁDŘENÍ A VÝZVY

Občanské poradny pomáhají lidem zvládnout nouzový stav (Asociace občanských poraden)

Vyjádření k epidemii COVID-19 (Česká asociace streetwork, z.s.)

Upozornění Ústřednímu krizovému štábu a hejtmanům (Česká asociace pečovatelské služby, z.s.)

Dopis zmocněnkyni vlády ČR pro lidská práva Prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc. k situaci nestátních neziskových organizací v současné krizi související s pandemií COVID-19 (Česká asociace streetwork, z.s.)

Odpověď vládní zmocněnkyně pro lidská práva na dopis k situaci NNO v současné krizi (Česká asociace streetwork, z.s.)

Výzva ke zmírnění sociálních dopadů pandemie COVID-19 (Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Institut pro sociální inkluzi, z.ú., IQ Roma Servis, z.s., Platforma pro sociální bydlení, z.s., Charita ČR)

Výzva k obnovení rovného přístupu občanů ČR k doplatku na bydlení (Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Institut pro sociální inkluzi, z.ú., IQ Roma Servis, z.s., Platforma pro sociální bydlení, z.s.)

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru (Život 90, z.ú.)

Výzva k zasílání informací, aktivit, akcí, zkušeností a "příběhů" souvisejících s epidemií koronaviru (Platforma pro sociální bydlení, z.s., EAPN ČR, z.s. - viz níže)

 

ZADLUŽENÍ

Dluhová Help-linka - pondělí až pátek 8 - 18 hodin (Člověk v tísni, o.p.s.)

"Jak dál v dluhové problematice?" (Charita ČR)

 

BYDLENÍ

"Udržet si bydlení je předpokladem překonání pandemické krize" (Platforma pro sociální bydlení, z.s., Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Institut pro sociální inkluzi, z.ú., IQ Roma Servis, z.s.)

Ochrana lidí bez domova před koronavirem COVID-19 (Platforma pro sociální bydlení, z.s.)

Opatření k udržení bydlení (Platforma pro sociální bydlení, z.s.)

 

VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ

Velikonoční pozdrav (Armáda spásy v ČR, z.s.)

Velikonoční zamyšlení (Armáda spásy v ČR, z.s.)

Velikonoční zamyšlení 2020 (Sdružení křesťanských seniorů, z.s.)

Modlitba za náš zraněný svět (Hnutí Křesťan a práce, z.s.)

 

VÝMĚNA INFORMACÍ, ZKUŠENOSTÍ A PŘÍBĚHů

Informace o aktivitách a akcích nevládních neziskových organizací, souvisejících s překonáváním důsledků virové pandemie zveřejníme na webových stránkách a dáme k dispozici ostatním, pokud nám je pošlete do kanceláře EAPN ČR (viz Kontakt).

Také Platforma pro sociální bydlení, z.s. vyzvala své členské organizace, aby jí posílaly informace o svých aktivitách, akcích, zkušenostech a "příběhy" souvisejících s epidemií koronaviru. Výzvu si můžete přečíst zde.