EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Nejzranitelnější lidi je nutno ochránit nejen před viry, ale i před dopady opatření proti jejich šíření

25. 03. 2020 13:57

Nevládní organizace v ČR i v zahraníčí požadují, aby od negativních dopadů souvisejících s pandemií Coronaviru byli ochráněni zejména nejzranitelnější lidé. EAPN ČR. z.s. poslala dopis předsedovi vlády České republiky panu ing. Andreji Babišovi, v němž ho požádala, aby při zasedání Evropské rady dne 26. března 2020, ale i při jednáních vlády ČR podpořil přijetí opatření na pomoc ohroženým skupinám obyvatel, jimiž jsou nejen senioři, zejména starší 65 let, ale také...

Dopis předsedy EAPN ČR, z.s. PhDr. Karla Schwarze předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi otevřete zde