EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Senioři

V Česku bylo loni celkem 4,35 milionu domácností, z nich 1,48 milionu byly ty důchodcovské. Je to víc než třetina. Žilo v nich 2,46 milionu obyvatel, tedy 24 procent. Téměř v polovině seniorských domácností totiž žijí důchodci sami. Dvě pětiny domácností penzistů jsou dvoučlenné. Ve zbytku bydlí...

Německý Institut pro výzkum budoucnosti práce (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) (Institute for the Study of Labor) vydal diskusní materiál s názvem „Does Postponing Minimum Retirement Age Improve Healthy Behaviours Before Retirement? Evidence from Middle-Aged Italian Workers...

V úterý 27. června 2017 od 17.30 hod. pořádá Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE přednášku „Stáří a stárnutí“ prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc.

Setkání se uskuteční v sídle Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2, 1. patro.

V případě zájmu se prosím...

V pondělí 26. června 2017 od 9:30 do 12:00 hodin se v Senátu (Valdštejnova pracovna VP-C) uskuteční seminář „Rozvoj péče o seniory na úrovni obcí“. Seminář pořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

Více:...

Osobní zkušenost s diskriminací má 11 % obyvatel České republiky a obvykle ji zažívají při hledání práce nebo přímo na pracovišti. Nejčastějším problémem je diskriminace kvůli vysokému věku. Oběti diskriminace zároveň nevěří, že mohou aktivně bránit svá práva a domoci se spravedlnosti....

Stránky