EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Senioři

Zhruba třetina zemí OECD přijala změny na straně příjmů a třetina na straně výdajů. Snížily tak výši důchodů pro všechny nebo pro některé příjemce. Důchodový věk by se měl na základě přijatých opatření zvýšit přibližně v polovině zemí OECD. Do roku 2060 by měl v OECD dosáhnout v průměru 66 let....

Vzhledem k tomu je rozvoj nebo zlepšování řešení souvisejících s mobilitou prioritou a příležitostí přinést nové možnosti. Evropská komise oznámila soutěž o vývoj inovativních a udržitelných řešení týkajících se mobility seniorů (věku 65+). Předložená řešení - pravděpodobně kombinující...

Mezi hlavní témata letošního Národního setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení patří chudoba pracujících, zajištění důstojného příjmu a podpora aktivního života seniorů. Diskutované oblasti rámuje Evropský pilíř sociálních práv, který přijali před týdnem na Sociálním summitu vedoucí...

Seminář bude zaměřen na to, proč je dobré v obci (ve městě) podporovat aktivní život seniorů a

jaké možnosti k tomu obec má, včetně metodických doporučení a příkladů dobré praxe.

Budeme se rovněž věnovat úlohám jednotlivých regionálních samospráv (obcí I., II. a III. typu,

...

Seminář bude zaměřen na to, proč je dobré v obci podporovat aktivní život seniorů a jaké možnosti k tomu obec má, včetně metodických doporučení a příkladů dobré praxe. Budeme se rovněž věnovat úlohám jednotlivých regionálních samospráv (obcí I., II. a III. typu, krajů).

Seminář je...

Stránky