EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

„PO 30 LETECH“ - seminář k 30 letům podpory seniorů

05. 11. 2019 14:02

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2, pořádá k 30. výročí nového přístupu k podpoře seniorů v ČR dne 19. listopadu od 17.00 hodin besedu o vývoji gerontologie a podpoře seniorů v České republice po roce 1989 očima Hany Janečkové.

Besedu rozšíří Alena Fendrychová.

Moderuje Olga Starostová.

Přihlašovat se můžete na: https://www.dustojnestarnuti.cz/seminare/

Hana Janečková je spoluzakladatelka České Alzheimerovské společnosti a iniciátorka vzniku Reminiscenčního centra v Praze. Pedagogicky a vědecky působí na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě spolupracuje s Diakonií ČCE.

Témata: