EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference IDS Diakonie ČCE o stárnutí doma

05. 11. 2019 13:42

Mezinárodní konference "Stárnout doma, v obci, v místě" - "Jaké seniorské služby jsou potřebné v obcích?" pořádá Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE 15. listopadu 2019 od 9:00 hodin v prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.

Přihláška: https://www.dustojnestarnuti.cz/konference2019/

Program:

Význam prevence pro zdravé a aktivní stárnutí

Neformální pečující – jakou potřebují podporu

Stav depistáže seniorů v ČR

Potřeby osob s tělesným omezením v domácím prostředí (výsledky výzkumu)

Příklady depistáže z Finska

Evropské zkušenosti s mapováním potřebnosti služeb

A konkrétní příklady: co nového v obcích…

 

Témata: