EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

EAPN ČR obdržela 99 návrhů na cenu OZVĚNY CHUDOBY 2024

15. 03. 2024 19:11

Veřejnost navrhla na cenu za kvalitní ohleduplnou publicistikou OZVĚNY CHUDOBY 2024 celkem 99 návrhů. Po kontrole, zda návrhy vyhovují podmínkám výzvy k předkládání návrhů, bylo vyřazeno 12 návrhů, protože nesplňovaly podmínky výzvy, zejména nebyly publikovány v požadovaném období od dubna do prosince 2023 nebo byly zveřejněny v zahraničí. Zbývajících 87 návrhů bylo předáno k posouzení porotě složené výhradně z osob s osobní zkušeností s chudobou nebo sociálním vyloučením. V sedmičlenné porotě je 5 mužů a 2 ženy. Koordinátorem poroty je člen Výkonného výboru EAPN ČR Stanislav Mrózek.

Hodnocení porotou probíhá ve 3 kolech. V prvním kole hodnocení porotci označí návrhy, které podle nich připadají v úvahu pro ocenění, takže do 2. kola postupují všechny návrhy, které alespoň jeden porotce propustil do 2. kola. V druhém kole hodnocení porotci oznámkují zbývající návrhy jako ve škole známkami od 1 do 5 a návrhy s nejlepším hodnocením postoupí do 3. kola. Ve třetím kole hodnotí porotci zbývající návrhy nejpodrobněji, oznámkují každý návrh 7 známkami jako ve škole od 1 do 5 podle 7 kritérií určených pravidly soutěže: věrnost zobrazení života lidí žijících v chudobě (podle skutečnosti, bez klišé, nikoliv neuctivé, ne jako oběti), kvalita zobrazení chudoby (důkladně prezentované, různorodě členěné, bez předsudků, lidé se mohou vyslovit k situaci, ve které se nacházejí), vhodnost a zajímavost tématu (důležité, aktuální, vzbuzující mimořádnou pozornost), pojmenování a zobrazení příčin a souvislostí („podhoubí“) chudoby (v širších souvislostech a do hloubky, např. druhy a příčiny sociálních rozdílů, podloženost fakty, výzkumem, odbornou argumentací), citlivé a ohleduplné vyjadřování, respektive zobrazení, dobrá jazyková úroveň (nestigmatizující slova, empatické zobrazení), použití obrázků, fotografií, videozáznamu (anonymní, kde je to vhodné, citlivé, nešokující, s velkou vnímavostí, bez voyeurismu), vyšší úroveň publicistické kvality (zajímavá, poutavá, srozumitelná, vyjadřující porozumění životu v chudobě). Porota může kterýkoliv návrh, který nepostoupil z prvního kola, zařadit do individuálního posuzování ve 3. kole (princip tzv. divoké karty).

Z nejlépe hodnocených návrhů ve 3. kole nominuje porota určitý počet návrhů na udělení ceny OZVĚNY CHUDOBY (zpravidla 8 - 12 návrhů), které budou zveřejněny nejpozději 15. května 2024. Z nominovaných návrhů udělí porota závěrem nejvýše čtyřem návrhům hlavní cenu OZVĚNY CHUDOBY. Autoři těchto 4 oceněných návrhů obdrží při slavnostním shromáždění dne 11. června 2024 od 16 hodin křišťálovou trofej umělecky zhotovenou firmou Preciosa Beauty, s.r.o. a pamětní list pořadatele soutěže. Porota může udělit také čestné uznání některým dalším nominovaným návrhům.

Tento projekt je podpořen Nadací ERSTE