EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Dluhy

Předluženost a exekuční past je jedním z hlavních sociálních problémů naší společnosti – v exekucích, nezřídka i vícečetných, se aktuálně nachází odhadem přes 800 tisíc obyvatel (to je 1/12 populace). Lidé se zkušeností s chudobou si stěžují na nedostatečné základní informace. Jsou informováni zejména působivou reklamou v médiích a lichváři, kteří půjčují peníze na vysoký úrok. Zadlužení, končící hojně exekucí (exekucemi), vede k neschopnosti uspokojit základní životní potřeby – chybí zdroje na stravu, bydlení, hygienické potřeby. Podle zkušeností z poraden největší část dluhů vzniká z neplacení nákladů na bydlení a služby. Nedostatek financí pro vedení důstojného života ovlivňuje nejen jednotlivce, ale celé rodiny a především děti. Rozpad rodiny a základní sociálních vazeb tak dále ústí do ještě většího úpadku a pocitu bezvýchodnosti z dané situace. Systém je bohužel dlouhodobě nastaven tak, že vymanit se z dluhů (zejména vícečetných) je prakticky nemožné.

Podporujeme / požadujeme:
-    rozvoj sítě poraden pro prevenci a řešení situací, které vedou k sociálnímu vyloučení, zejména dluhového poradenství;
-    změny v zákonu o exekucích s cílem dosažení důstojného života pro lidi v exekucích (systém jeden dlužník – jeden exekutor, místní příslušnost exekutorů, náhodné přidělování exekutorů, odpuštění bagatelních dluhů);
-    zavedení chráněného účtu, ochrana dětí proti zadlužování;
-    ratifikaci insolvenční novely dle požadavků evropské směrnice, která zkracuje dobu oddlužení z 5 let na 3 roky a tím urychluje návrat lidí do života bez dluhu a otevírá oddlužení pro více lidí;
-    spolupráci nízkoprahových sociálních služeb se školami v oblasti prevence a řešení situací, které vedou k sociálnímu vyloučení.

 

 

Pravidelně, tak jednou za půl roku, se nás v terénu lidé ptají: „Už bude ta dluhová amnestie? Včera něco říkal v televizi...

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, kde podobný průzkum probíhal, není v České republice chudobou zasaženo takové množství obyvatel. Ovšem tato procentuálně menší skupina se naopak potýká s mnohem hlubšími...

Sdružení azylových domů v ČR vydalo prohlášení, podle kterého podobný registr není přijatelný z etických ani právních důvodů. Sdružení proto účast azylových domů a nocleháren v této databázi nedoporučuje. Celé prohlášení je k dispozici na http://www....

Z necelých tří milionů důchodců včetně invalidních (2,9 mil.) tak v exekuci byly zhruba 3 %. Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) činí letos 6 154,67 Kč (v roce 2016 činila 6 178,67 Kč).

Částka, kterou ČSSZ na srážkách z důchodů a nemocenských dávek za leden až červen...

Celkové výsledky

Dotazník se skládal ze 7 otázek zabývajících se finančními znalostmi, 9 otázek na chování a 5 otázek na postoje k finančním záležitostem, maximální počet bodů byl 21. Průměrně dotazovaní dosáhli 13,2 bodů (v zemích patřících do OECD 13,7), což ukazuje na relativně nízkou...

Stránky