EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Dluhy

Předluženost a exekuční past je jedním z hlavních sociálních problémů naší společnosti – v exekucích, nezřídka i vícečetných, se aktuálně nachází odhadem přes 800 tisíc obyvatel (to je 1/12 populace). Lidé se zkušeností s chudobou si stěžují na nedostatečné základní informace. Jsou informováni zejména působivou reklamou v médiích a lichváři, kteří půjčují peníze na vysoký úrok. Zadlužení, končící hojně exekucí (exekucemi), vede k neschopnosti uspokojit základní životní potřeby – chybí zdroje na stravu, bydlení, hygienické potřeby. Podle zkušeností z poraden největší část dluhů vzniká z neplacení nákladů na bydlení a služby. Nedostatek financí pro vedení důstojného života ovlivňuje nejen jednotlivce, ale celé rodiny a především děti. Rozpad rodiny a základní sociálních vazeb tak dále ústí do ještě většího úpadku a pocitu bezvýchodnosti z dané situace. Systém je bohužel dlouhodobě nastaven tak, že vymanit se z dluhů (zejména vícečetných) je prakticky nemožné.

Podporujeme / požadujeme:
-    rozvoj sítě poraden pro prevenci a řešení situací, které vedou k sociálnímu vyloučení, zejména dluhového poradenství;
-    změny v zákonu o exekucích s cílem dosažení důstojného života pro lidi v exekucích (systém jeden dlužník – jeden exekutor, místní příslušnost exekutorů, náhodné přidělování exekutorů, odpuštění bagatelních dluhů);
-    zavedení chráněného účtu, ochrana dětí proti zadlužování;
-    ratifikaci insolvenční novely dle požadavků evropské směrnice, která zkracuje dobu oddlužení z 5 let na 3 roky a tím urychluje návrat lidí do života bez dluhu a otevírá oddlužení pro více lidí;
-    spolupráci nízkoprahových sociálních služeb se školami v oblasti prevence a řešení situací, které vedou k sociálnímu vyloučení.

 

 

RUBIKON Centrum je připraveno přizpůsobit jejich služby "na míru" Vašim konkrétním podmínkám a požadavkům. Zaměřuje se na vzdělávání pracovníků, jejichž vzdělávací potřeby dokáže pochopit, protože pracuje s obdobnou cílovou skupinou. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi z práce s osobami ohroženými...

 

Mezinárodní konference Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou, se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 od 10 hodin do 15 hodin v Evropském domě v Praze 1.

Konference, kterou pořádá Charita ČR, se na toto téma zaměří komplexně – od...

Stránky