EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Tisková zpráva: Brno, Liberec, Benešov a Praha 7 úspěšně ukončují bezdomovectví

21. 03. 2018 00:00

Tisková zpráva Platformy pro sociální bydlení, 21. 3. 2018

Tři česká města a jedna městská část, Brno, Liberec, Benešov a Praha 7 společně úspěšně ukončují bezdomovectví. Brno aktivovalo nová pravidla přidělování bytů podle akutnosti bytové nouze a schválilo přidělení prvních osmi bytů. Také připravuje akční plán na ubytování všech domácností s dětmi. Liberec ubytoval 12 osob bez přístřeší a dále rozvíjí program Bydlení především, Benešov rozšířil sociální bydlení pro velmi chudé i zadlužené a Praha 7 zabydlela všechny domácnosti s dětmi. Zástupci měst a městské části o tom informovali na dnešním setkání k výsledkům Jarní výzvy, kterou partnerství měst připravilo společně s Platformou pro sociální bydlení, R-mosty a Sociologickým ústavem Akademie věd.

V listopadu města Brno, Liberec, Benešov, městská část Praha 7 a dvě neziskové organizace (Naděje Liberec a Mezi proudy) vytvořily konkrétní plány s cílem vrátit určitý počet lidí v bytové nouzi do standardního nájemního bydlení, a tím ukončit jejich obtížnou a mnohdy dlouhodobou situaci bytové nouze života na ulici, ubytovnách nebo v azylových domech. Společně města přijala výzvu a vytyčila si velmi ambiciózní cíle, které se zavázala splnit do jara.

Na dnešním setkání měst a organizací Brno hlásí zavedení nového systému pro přidělování sociálních bytů s intenzivní podporou, záměr ukončit bezdomovectví všech rodin s dětmi a zabydlení osmi domácností„Na základě úspěchu pilotního projektu Rapid Re-Housing se podařilo díky politické vůli celé koalice zahájit přípravu akčního plánu pro ukončení bezdomovectví všech rodin s dětmi v horizontu cca 8 let,“ říká Tomáš Jurčík, vedoucí oddělení sociálního začleňování.

Statutární město Liberec zmapovalo bytovou nouzi na svém území a zahájilo realizaci projektu Housing First (Bydlení především), v rámci kterého zabydlí 12 nájemních bytů pro osoby bez přístřeší. Současně rozvijí spolupráci se soukromými majiteli bytů a projekt představuje veřejnosti. „Chceme přesvědčit veřejnost, že to je jediná správná cesta k aktivnímu ukončování bezdomovectví, jakkoli náročná a dlouhodobá, a že se toho nemusejí bát. Naším cílem je funkční nula, tedy postupné zabydlení všech lidí v akutní bytové nouzi, kteří o to sami budou mít zájem,“ uvedl Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci a kultur.

Městská část Praha 7 pak splnila svůj cíl a dosáhla funkční nuly v bezdomovectví rodin: ubytovala všechny domácnosti s dětmi s trvalým bydlištěm na Praze 7, které doposud bydlely na ubytovnách. Ty ubytovala v lepším prostředí, v bytech či v azylovém domě, ve kterém domácnostem pomáhá. Ve výsledku městská část pomoha sedmi dětem a šesti dospělým z ulice a ubytoven. Město Benešov rozšířilo kategorii sociálních bytů o princip bezbariérovosti, odstranění požadavku kauce a bezdlužnosti vůči městu u daných osob. Zároveň chtějí převést alespoň 1 % městského bytového fondu do této nově definované kategorie sociálních bytů.  

Důležitými členy sítě Partnerství v projektu jsou rovněž neziskové organizace, které realizují projekty sociálního bydlení a nabízejí rozsáhlou paletu sociální a podpůrných služeb pro osoby a rodiny v bytové nouzi. Organizace Mezi Proudy z Českých Budějovic si dala ambiciózní cíl od listopadu do jarního setkání v Liberci zpracovat metodiku práce s klienty, založenou na principech Housing First s využitím silných stránek klienta. „Co jsme se naučili? Být trpěliví a samostatní. Zároveň si zjistit spoustu důležitých informací od klientů a dalších zainteresovaných aktérů,“ komentuje svou zkušenost v partnerství Pavel Matějka, vedoucí pobočky Naděje Liberec.