EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Pracovní skupina Bezpečnost a obrana

Pracovní skupinu Bezpečnost a obrana tvoří 29 účastníků. Vypracovala vstupní dokument "Souhrnná zpráva z oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti skupiny Bezpečnost a obrana pro Všeobecnou skupinu", který byl projednán na online setkání tematické pracovní skupiny Bwezpečnost a obrana dne 21. ledna 2021 a na online setkání Všeobecné pracovní skupiny dne 25. ledna 2021.

Koordinátor Pracovní skupiny Bezpečnost a obrana: Ing. Ivo Kaplán

Email: debata.bezpecnost@eapncr.org

Další dokumenty vypracované členy skupiny jsou zveřejněny po rozkliknutí:

- D-1 "Zahraniční politika"

- D-2 "EU Great Power"

- D-4 "sousedství a rozšířžení Východ Rusko"

- D-4 "sousedství a rozšíření Balkán - Blízký východ"

 

 

Setkání pracovní skupiny Bezpečnost a obrana:

17. prosince 2020

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání

 

21. ledna 2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání

 

11. února 2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání

 

20. dubna 2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání