EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Pracovní skupina Kultura

Pracovní skupinu Kultura tvoří 19 účastníků.

 

Koordinátorka Pracovní skupiny Kultura: Mgr. Yvona Kreuzmannová

Emailová adresa: debata.kultura@eapncr.org

 

Setkání pracovní skupiny Kultura:

4. února 2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání