EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Tematické pracovní skupiny

vedou debatu v příslušné tematické oblasti na základě vstupního dokumentu za účasti zástupců významných subjektů a expertů v dané oblasti. Připravují tematická setkání a workshopy. Předkládají Všeobecné skupině výstupy z debaty v tematické oblasti.

Institucionální podskupina Ekonomicko-institucionální skupiny

Více...

Koordinátor: Jiří Poupa

Email: debata.instituce@eapncr.org

Environmentální pracovní skupina

Více...

Koordinátor: Ing. Jiří Dlouhý

Email: debata.environ@eapncr.org

Pracovní skupina Bezpečnost a obrana

Více...

Koordinátor: Ing. Ivo Kaplán

Email: debata.bezpecnost@eapncr.org

Pracovní skupina Vzdělávání

Více...

Koordinátor: Pavel Trantina

Email: debata.vzdelavani@eapncr.org