EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Tematické pracovní skupiny

vedou debatu v příslušné tematické oblasti na základě vstupního dokumentu za účasti zástupců významných subjektů a expertů v dané oblasti. Připravují tematická setkání a workshopy. Předkládají Všeobecné skupině výstupy z debaty v tematické oblasti.

Ekonomicko-institucionální pracovní skupina

Více...

Koordinátor: Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Email: debata.ekoninst@eapncr.org

Institucionální podskupina Ekonomicko-institucionální skupiny

Více...

Koordinátor: Jiří Poupa

Email: debata.instituce@eapncr.org

Sociálně-zdravotní pracovní skupina

Více...

Koordinátor: PhDr. Karel Schwarz

Email: debata.soczdrav@eapncr.org

Environmentální pracovní skupina

Více...

Koordinátor: Ing. Jiří Dlouhý

Email: debata.environ@eapncr.org

Pracovní skupina Bezpečnost a obrana

Více...

Koordinátor: Ing. Ivo Kaplán

Email: debata.bezpecnost@eapncr.org

Pracovní skupina Vzdělávání

Více...

Koordinátor: Pavel Trantina

Email: debata.vzdelavani@eapncr.org

Pracovní skupina Kultura

Více...

Koordinátorka: Mgr. Yvona Kreuzmannová

Email: debata.kultura@eapncr.org

Pracovní skupina Místní a regionální rozvoj

Více...

Koordinátor: Mgr. Ing. Roman Haken

Email: debata.regiony@eapncr.org