EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Pracovní skupina Místní a regionální rozvoj

Pracovní skupinu Místní a regionální rozvoj vytváří nyní koordinátor skupiny.

 

Koordinátor Pracovní skupiny Místní a regionální rozvoj: Mgr. Ing. Roman Haken

Emailová adresa: debata.regiony@eapncr.org

 

Setkání pracovní skupiny Místní a regionální rozvoj:

2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání