EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Sociálně-zdravotní pracovní skupina

Sociálně-zdravotní pracovní skupinu tvoří 60 účastníků.

 Koordinátor Sociálně-zdravotní pracovní skupiny: PhDr. Karel Schwarz

Email: debata.soczdrav@eapncr.org

 Výchozím dokumentem pro skupinu je dokument volně zpracpovaný podle dokumentu Evropské unie "Sociální rozměr Evropské unie" s přílohou upřesňující některé části evropského dokumentu.

Další podkladové dokumenty členů skupiny jsou zveřejněny zde:

- sociální bydlení

- kvalita - poradenství

- vzdělávání samoaprávy a stítní správy

Setkání Sociálně-zdravotní pracovní skupiny:

18. ledna 2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání

Sociálně-zdravotní skupina se poprvé sešla online 18. ledna 2021 a projednala návrh vstupního dokumentu. Byly vytvořeny 3 pracovní podskupiny pro vytvoření dokumentu reflektujícího

  • situaci a problémy v ČR (se 7 účastníky se sešla na 6 online setkáních),
  • publikaci Evropské komise o sociálním rozměru EU (se 2 účastníky pracovala kontinuálně v únoru 2021),
  • Evropský pilíř sociálních práv a akční plán k jeho realizaci (se 3 účastníky pracuje kontinuálně od března 2021).

26. dubna 2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání