EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Institucionální pracovní podskupina Ekonomicko-institucionální pracovní skupiny

Institucionální pracovní podskupinu Ekonomicko-institucionální pracovní skupiny tvoří 21 účastníků.

 

Koordinátor Institucionální pracovní podskupiny: Jiří Poupa

Emailová adresa: debata.instituce@eapncr.org

 

Setkání Institucionální pracovní podskupiny:

19. března 2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání

 

6. dubna 2021

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání