EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Všeobecná pracovní skupina

koordinuje debatu v České republice, zabývá se zejména globálními výzvami, společnými a průřezovými tématy. Projednává výstupy z tematických skupin, vyhodnocuje jejich činnost a shrnuje závěry debaty. Všeobecná skupina je složená z expertů a ze zástupců tematických skupin včetně jejich koordinátorů. Z iniciativy koordinátorů pracovních skupin přijalo pozvání do Všeobecné pracovní skupiny 40 osob.

Koordinátoři všech pracovních skupin společně vytvořili návrh tří základních vstupních dokumentů, které se po projednání ve Všeobecné pracovní skupině staly v upravené finální verzi podkladem pro odstartování příprav debaty ve všech skupinách:

  • Perspektivy České republiky v Evropské unii (Veřejná debata o budoucnosti EU v rychle se měnícím světě) - nejobecnější informace o připravované Konferenci o budoucnosti Evropy, zahrnuje i nástin průběhu přípravné fáze debaty v ČR; název dokumentu je totožný s názvem tuzemské přípravné fáze debaty;
  • Základní obrysy veřejné debaty o budoucnosti EU - nástin průběhu přípravné fáze debaty v pracovních skupinách (ve všeobecné skupině i v tematických skupinách);
  • Debata o budoucnosti Evropské unie (výzvy - problémy - otázky - témata) - obsahuje hlavní okruhy obsahu debaty ve všech tematických skupinách, které po projednání v nich vyhodnotí a shrne Všeobecná pracovní skupina; na tento dokument navazují rámcové vstupní dokumenty jednotlivých tematických pracovních skupin, které podnítí a nasměrují debatu v těchto skupinách.

Z podnětu Všeobecné pracovní skupiny při projednávání výše uvedených tří dokumentů byl vypracován ještě čtvrtý dokument:

Všeobecná pracovní skupina připravila konferenci v Senátu Parlamentu ČR v červnu 2021, o níž podrobnější informace najdete zde.

Koordinátor Všeobecné pracovní skupiny: PhDr. Vladimír Špidla

Tajemník Všeobecné pracovní skupiny: PhDr. Karel Schwarz

Emailová adresa: debata@eapncr.org

 

Setkání Všeobecné pracovní skupiny:

14. prosince 2020

Program setkání

Záznam setkání

Závěry setkání

 

25. ledna 2021

Program setkání

Záznam setkání

 

15. března 2021

Program setkání

Záznam setkání

 

Porady koordinátorů pracovních skupin:

11. září 2020

Zápis ze setkání

 

30. listopadu 2020

Zápis ze setkání

 

12. dubna 2021

Zápis ze setkání