EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Národní setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení

03. 11. 2017 00:00

Registrace účastníků s občerstvením a příchod do sálu budou zahájeny od 9.30 hodin.

 

Na setkání budou představeny a diskutovány prioritní problémy chudoby a sociálního vyloučení, jimž se EAPN věnuje na evropské i národní úrovni v rámci probíhajících projektů:

- Evropský pilíř sociálních práv

- Chudoba pracujících

- Zajištění důstojného příjmu

- Podpora aktivního života seniorů v obcích

 

Mezi řečníky budou MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., zástupci MPSV, odborů, evropských institucí, obcí a další. Setkání je určeno pro zástupce nevládních neziskových organizací a pracovníky veřejné správy na úrovni obcí, měst, krajů i státu. Podrobný program včetně řečníků pošleme přihlášeným účastníkům před konáním akce.

 

K účasti na tomto setkání se prosím přihlaste prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na této internetové adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXmXELrnyLTqzPPIc4B1EohY9AGP6...

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

S pozdravem

 

PhDr. Karel Schwarz,

předseda EAPN ČR, z. s.

E-mail: info@eapncr.org