EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Chudoba

Aktivně a autonomně ve stáří

Informace o projektu

 

Smyslem projektu je přispět ke zvýšení podpory seniorů v obcích ČR. Aktivity projektu jsou zaměřeny na dosažení změn v přístupu ...

Co je to EAPN?

EAPN (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení) je nezávislou sítí organizací a skupin zapojených do zápasu s chudobou a sociálním vyloučením v Evropě. Tato síť byla založena v roce 1990 a je...

Předmětem Shromáždění Evropské platformy je revize pokroku v eliminaci chudoby v rámci strategie EU 2020, společně se zájmovými osobami včetně lidí zažívajících chudobu, a návrhy na řešení. Vzrůst chudoby v členských státech od roku ohrožuje soudržnost EU i udržitelné oživení a důvěryhodnost...

Stránky