EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Sociální práva nebo sociální pat? Zpráva EAPN o programech národních reforem v roce 2017

06. 10. 2017 00:00

Investují vlády do sociálních práv a standardů, aby zajistily inkluzívní rozvoj a udržitelný růst?

Projevují vzrůstající zájem o kvalitní spoluúčast organizací občanské společnosti v oblasti práce s lidmi zažívajícími chudobu?

Přiložená zpráva zahrnuje výsledky odpovědí dvaceti národních sítí (BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, IE, IT, LV, LT, LU, NL, PL, PT, RO, ES, SE, UK) na dotazník i příspěvky dalších členů na workshopu, který se konal v červnu.

Z vyhodnocení vyplývají klíčová sdělení týkající se souladu rozvoje makroekonomiky a sociálních práv, vlivu zaměstnanosti na sociální inkluzi a redukci chudoby, nutnosti péče o rovný přístup ke vzdělání a celoživotnímu učení ad.

Více informací o práci EAPN Vám poskytne Sian Jones, EAPN Policy Coordinator.

Více o Evropské strategii 2020 najdete na http://www.eapn.eu/tag/europe2020/

Zprávu EAPN najdete na http://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/10/EAPN-2017-EAPN-Report-Asse...