EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Karel Čada: Pojem sociálně vyloučená lokalita je stigmatizující

06. 09. 2017 00:00

Jedním z klíčových problémů je vzdělávací systém, kterému se dlouhodobě nedaří prolomit past sociálního původu v sociálním vyloučení. „Současná generace sociálně vyloučených mladých rodičů, vyrůstající po roce 1989, dosáhla o něco horší vzdělanostní úrovně než jejich otcové a matky“, zamýšlí se Karel Čada nad dalšími souvislostmi sociální exkluze v Česku.

Koordinoval jsi zpracování druhé analýzy sociálně vyloučených lokalit. Jak s mírným odstupem hodnotíš její výstupy a průběh?

S mírným odstupem se domnívám, že pojem sociálně vyloučených lokalit není šťastným konceptem, jak uchopit problém sociálního vyloučení. Jednak pod pojmem sociálně vyloučená lokalita lze nalézt širokou škálu různých prostor a také často tento pojem funguje jako stigmatizující kategorie. Domnívám se, že by bylo záhodno přenést pozornost od sociálně vyloučených lokalit k širšímu pojetí deprivovaných území, které by lépe umožnilo pochopit a v politikách zohledňovat širší kontext sociálně vyloučených lokalit, včetně dynamiky na trhu práce či ve vzdělávacím systému.

Jak se změnil charakter sociálního vyloučení za posledních deset let? O čem tyto změny vypovídají?

Aktualizace identifikovala 606 sociálně vyloučených lokalit, v kterých žije až 115.000 obyvatel. Před deseti lety to bylo 330 lokalit a v nich žilo 65.000 až 80.000 osob. Vzestupný trend nepochybně ovlivnila ekonomická krize a nárůst počtu lokalit i vyloučených spoluobčanů lze částečně připsat i detailnější identifikaci sociálně vyloučených lokalit. Dominantní vliv lze však neoddiskutovatelně připsat nastavení a účinnosti veřejných politik. Počet lidí žijících v sociálním vyloučení se zvyšuje i proto, že se v této situaci rodí a vyrůstá další generace dětí. Dostupná data dokumentují, že se vzdělávacímu systému dlouhodobě a systémově nedaří prolomit past sociálního původu v sociálním vyloučení a nasměrovat tyto děti mimo něj. Současná generace sociálně vyloučených mladých rodičů, vyrůstající po roce 1989, dosáhla o něco horší vzdělanostní úrovně než jejich otcové a matky.

Celý rozhovor na: http://www.socialpolicy.cz/?p=9750.

JN