EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Národní setkání proti chudobě 2019

05. 11. 2019 13:33

EAPN ČR, z.s. (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR) Vás zve na Národní setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2019 s názvem Evropský semestr - cesta pro realizaci Evropského pilíře sociálních práv (s podtitulem: Strategie sociálního začleňování v EU po roce 2020), které se koná ve středu 27. listopadu 2018 od 9.30 do 14.30 hodin v Evropském domě v Praze 1, Jungmannova 24. Program setkání Vám posíláme v příloze tohoto emailu.

 K účasti na setkání se přihlaste do 15. listopadu 2019 na přihlašovacím formuláři na interentové adrese:

 https://docs.google.com/forms/d/14ZJOCY7eGXiN_WQkrQqWxg7eNXTe_Gb5Pl3uwqJ...

PROGRAM:

-Registrace účastníků, káva, čaj, koláček od 9.00 hodin

-Úvodní slovo pořadatele v 9.30 hodin

-Zahajovací projev představitele MPSV ČR (ministryně Jana Maláčová – bude potvrzeno)

-Perspektivy a možnosti posílení sociálního rozměru EU: Jak dosáhnout pokroku v oblasti chudoby v rámci sociální a udržitelné strategie v Evropě po roce 2020 a Evropského pilíře sociálních práv (Mathias Maucher, EAPN, Brusel)

-Evropský semestr jako nástroj realizace Evropského pilíře sociálních práv (Pavel Trantina, Evropský hospodářský a sociální výbor - EHSV, Brusel)

-Očekávané přínosy a problémy realizace Evropského pilíře sociálních práv v ČR (Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů)

-Je Evropská unie (se svými členskými státy) připravena na realizaci Evropského pilíře sociálních práv? (poslanec Evropského parlamentu)

-Zkušenosti Charity ČR s odstraňováním chudoby a sociálního vyloučení (Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR, člen EHSV)

-Uplatňování sociálních práv v Evropě (Ivo Kaplán, Evropský Institut Renaissance)

-Úloha nevládních neziskových organizací v procesu implementace Evropského pilíře sociálních práv (panelová diskuse referujících)

-17. Evropské setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení (Stanislav Mrózek, Slezská diakonie, Emil Jíra, ASLIDO)

-Program nové Evropské komise 2019 – 2024 (zástupce Evropské komise)

-Rozhovor účastníků při občerstvení

 Simultánní tlumočení (angličtina / čeština) je zajištěno po celou dobu konání akce