EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference o budoucnosti Evropy

Všechny články k tématu Konference (debata) o budoucnosti Evropy:

Institucionální pracovní podskupinu Ekonomicko-institucionální pracovní skupiny tvoří 21 účastníků.

 

Koordinátor Institucionální pracovní podskupiny: Jiří Poupa

Emailová adresa: debata.instituce@...

Ekonomicko-institucionální pracovní skupinu tvoří 55 účastníků. Vypracovala vstupní dokument "Ekonomika a instituce EU", který...

vedou debatu v příslušné tematické oblasti na základě vstupního dokumentu za účasti zástupců významných subjektů a expertů v dané oblasti. Připravují tematická setkání a workshopy. Předkládají Všeobecné skupině výstupy z debaty v tematické oblasti.

...

koordinuje debatu v České republice, zabývá se zejména globálními výzvami, společnými a průřezovými tématy. Projednává výstupy z tematických skupin, vyhodnocuje jejich činnost a shrnuje závěry debaty. Všeobecná skupina je složená z expertů a ze zástupců tematických skupin včetně jejich...

Uspořádání debaty o budoucnosti Evropské unie bylo v orgánech EU (Evropský parlament, Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor) projednáváno již před rokem 2019. Impulsem k tomu byla stále se měnící situace v Evropě i v celém světě, kterou ovlivnily zejména teroristické útoky,...

Stránky