EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference o budoucnosti Evropy

Všechny články k tématu Konference (debata) o budoucnosti Evropy:

v České republice již v létě tohoto roku. V podzimních měsících byl vytvořen okruh 150 zájemců, kteří se přihlásili do pracovních skupin vytvořených s podnětu...

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se 27. února 2020 setkali zástupci evropských institucí (Evropského parlamentu, Evropské komise, Evropského hospodářského a sociálního výboru), poslanců, senátorů, vlády a ministerstev ČR, akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků, odborů, nevládních...

Bude to příležitost i ke zlepšení a sblížení sociálních podmínek života obyvatel EU. Evropská komise tak chce reagovat na sílící kritiku mnoha obyvatel členských států EU i léta narůstající a neřešené problémy Evropské unie. Evropský parlament již v minulém funkčním období vyzval v roce 2017 ke...

Stránky